Referentie organisatie Brainstorm

acties / brainstorm / Stadsmarketing / Strategie

Diverse keren heb ik onderdeel mogen zijn van een strategische sessie waarbij Ronald Bolderman van Tribes de leiding had. Van brainstormen komen tot een aantal kernwaarden is een ingewikkeld proces, waarbij richting geven en de doelstellingen helder houden van wezenlijk belang is. Ronald weet heel goed de groep zo te bewerken,impulsen en richting te geven, dat men aan het eind van de sessie tevreden naar de uitkomsten kan kijken.

Iedere keer weer een wonderlijk proces waar kennis en kunde van de leidinggevende van de sessie van doorslaggevend belang is om tot de juiste en breed gedragen uitkomsten te komen.

Rolf van As
Food & Entertainment Company