SRO nieuwe positionering en huisstijl

SRO nieuwe positionering en huisstijl

SRO de vroegere dienst Sport, recreatie en onderwijs van de gemeente Amersfoort schakelde ons in om te kijken naar een nieuwe identiteit. Men wilde af van het grijze en blauwe imago. Wij lieten hen inzien dat het niet gaat om de gebouwen en de machines en velden die ze in het beheer hebben. Het gaat om het resultaat van hun inspanningen. SRO maakt het mogelijk dat je dochter haar zwemdiploma haalt, je favoriete sportclub kampioen wordt en je oma lekker fit blijft in het zwembad. Vandaar de belofte: SRO maakt het mogelijk. Een mooie claim richting de doelgroepen en een mooie missie voor SRO. Natuurlijk hoorde daar een frisse nieuwe huisstijl bij met blije campagnebeelden.

Ontdek de drijfveren van jouw organisatie en waarom klanten voor jou moeten kiezen

 

23PlusOne EMOTIVE BRANDING is een wetenschappelijke methode, onderzocht en ontwikkeld om het onderbewustzijn van mensen aan te spreken. Het raakt emoties en vormt zo een brug tussen mensen. Op deze manier ontdek je samen met medewerkers en/of klanten en relaties de drijfveren van elkaar en van de organisatie.

 Samen met  jouw organisatie maken wij hiermee het verhaal, het merk tot een optimaal geheel. Een organisatie, een merk waarvan alle betrokkenen ambassadeurs zullen worden. Verrassend is hoe goed medewerkers het merk, jouw brand, kennen en beleven. Verrassend, praktisch en bruikbaar zijn de resultaten.

 Output

Bij een 23plusone sessie (de kern van de zaak!) ontvang je van ons een korte samenvatting van wie, wat, hoe en waarom (drie specifieke statements gebaseerd op de gekozen drijfveren) Kortom een brandheart  waar je zelf of samen met ons mee verder kan om de uitstraling van je organisatie te verbeteren.

Deze workshop is gebaseerd op 23plusone.org, de eerste wetenschappelijk gevalideerde methode om aantrekkingskracht van merken te meten en te benchmarken.

Tribes@Work is een licensed friend van 23plusone. Neem contact met ons op en maak een sterk merk van jouw merk!

!

Referentie organisatie Brainstorm

Diverse keren heb ik onderdeel mogen zijn van een strategische sessie waarbij Ronald Bolderman van Tribes de leiding had. Van brainstormen komen tot een aantal kernwaarden is een ingewikkeld proces, waarbij richting geven en de doelstellingen helder houden van wezenlijk belang is. Ronald weet heel goed de groep zo te bewerken,impulsen en richting te geven, dat men aan het eind van de sessie tevreden naar de uitkomsten kan kijken.

Iedere keer weer een wonderlijk proces waar kennis en kunde van de leidinggevende van de sessie van doorslaggevend belang is om tot de juiste en breed gedragen uitkomsten te komen.

Rolf van As
Food & Entertainment Company

100% Eemstroom, identiteit, merkbeleving

Justin Pagden
Communicatie Manager Eemstroom

Eemstroom wil aan Amersfoortse stroom leveren aan 51% van de Amersfoortse huishoudens en bedrijven. Daarbij hoort een degelijke communicatiestrategie en een heldere boodschap met bijpassende beeldtaal en vormgeving.

Tribes@Work heeft met een goede kennis van het proces en een scherpe blik op het product en haar doelgroep samen met de mensen van Eemstroom en de betrokken communicatie professionals, vorm gegeven aan de basis van de communicatie van Eemstroom.

Wie zijn wij als organisatie en wat willen we uitstralen? Wat is de kern van onze boodschap en hoe willen we onze doelgroep daarmee bereiken?  In een aantal enerverende en vruchtbare sessies werden deze vragen en meer vertaald naar een concrete naam en boodschap en was er een goede basis voor de vormgevers en tekstschrijvers om hieraan vorm te geven.

 

http://www.eemstroom.nl/eemstroom/

 

Spoffin, identiteit, naam, huisstijl

Af en toe kun je beter opdrachtgevers aan het woord laten:)

Januari 2010. We hadden nét van het Amersfoortse gemeentebestuur te horen gekregen dat het akkoord ging met het door Theater Terras ontwikkelde plan om een nieuw festival voor straat- en locatietheater op te zetten. De Keistadfeesten en Festival Etcetera zouden stoppen om ruimte te maken voor ons idee: een meer internationaal georiënteerd festival met naast het hoofdprogramma (IN) ook een programma voor jong en aanstormend theatertalent (OFF).

Over een naam voor het festival hadden we al lang en intensief nagedacht, maar we kwamen er niet goed uit. Tientallen, nee honderden namen waren de revue al gepasseerd. Dat we niet verder zouden gaan met een van de oude namen, stond buiten kijf: alleen zo zou het voor iedereen meteen duidelijk zijn dat het festival nieuw en anders zou zijn. Alleen Theater Terras zou de bestaande formule handhaven.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amersfoort liepen we Ronald Bolderman tegen het lijf en al gauw ging het gesprek over de zoektocht naar een nieuwe naam. Hij suggereerde om een brainstormsessie te houden onder zijn leiding, een uitnodiging die we met beide handen aangrepen.

Bolderman ontving ons in een mooie, ruime kamer. Een grote tafel met in het midden een pot met chocolaatjes om de hersens van extra energie te voorzien. Dwingend was hij niet. Wel duidelijk: de beste naam zou geen verwijzing naar een van de voorgangers hebben. Het zou zelfs geen bestaande begrippen hoeven te bevatten. De beste naam zou volkomen nieuw zijn, vrij van oude ballast en associaties, zodat we er zelf een positieve lading aan zouden kunnen geven. Opnieuw gingen er tientallen namen over tafel. De betere noteerde Ronald op een ouderwetse flip-over vol pijlen en kaders.

De sfeer was goed, maar na anderhalf uur praten waren we er nog steeds niet uit, hoe veel namen er ook door de ruimte vlogen. De meeste bestonden al, gaven een negatieve annotatie of waren simpelweg niet bijzonder genoeg; een enkele werd met vriendelijk gehoon van tafel geveegd. Totdat iemand het nieuwe festival terloops een spin-off noemde van de Keistadfeesten, Theater Terras en Etcetera. “Spin-off,” reageerde ik, “dat bekt lekker, én de begrippen IN en OFF zitten er in. Maar het is me te letterlijk. Alsof het festival alleen maar een voortzetting is.” Bijna hadden we het idee alweer verworpen, totdat penningmeester Corné van Bokhoven min of meer per ongeluk ‘Spoffin’ zei, een omkering van de lettergrepen spin en off.

Het viel stil. Iedereen voelde dat we op een cruciaal punt waren beland. Sommigen waren meteen enthousiast over de naam, anderen – onder wie ik – moesten erg wennen aan zo’n begrip dat nergens op leek. Maar Ronald Bolderman zat te glimmen. “Volgens mij is dit ‘m”, zei hij. “Deze naam heeft alles. Het is nieuw, het is anders. Het zal een tijdje duren, maar als je het goed aanpakt dan kent over een paar jaar iedereen deze naam.”

Na een check of Spoffin daadwerkelijk een uniek begrip was, en of de domeinnaam op internet nog vrij was, volgde een stemming. Iedereen stemde unaniem voor. Een nieuw festival was geboren. En natuurlijk kreeg het bureau van Bolderman de opdracht om de bijbehorende huisstijl te ontwikkelen. Twee weken later onthulden we de naam én het logo van Spoffin tijdens een persconferentie.

Maart 2013. Ronald Bolderman heeft het, in retrospectief, helemaal bij het juiste eind. Het heeft inderdaad een paar jaar gekost, maar inmiddels is in het begin voortdurend gestelde vraag “Wat betekent de naam Spoffin eigenlijk” zo goed als uitgestorven. Spoffin is een begrip, tot vér buiten de stads- en zelfs landgrenzen. Of, zoals Bolderman het ongetwijfeld zou zeggen: een merk. Met een positieve lading!

Alfred Konijnenbelt
Directeur/artistiek leider Festival Spoffin

 

Corporate communicatie, Improvels

Ina Kurvers
Directeur Improvels

 

Bij het inrichten van een nieuwe organisatie hebben we Ronald Bolderman ingeschakeld voor het vormgeven van de corporate communicatie. We zijn uitstekend door hem geholpen. Onder andere in de beginfase van het project, waarin we onze belofte aan de markt helder moesten krijgen: wie zijn we en waar staan we voor. In een creatieve brainstormsessie onder leiding van Ronald hebben we met behulp van beelden en discussie onze identiteit en de marktbelofte vastgesteld. Het was een inspirerende én doelmatige exercitie waar ik met plezier op terugkijk.